Home Maatschappelijke dienstverlening MENS en DIER


Dog-Sense
Home Dog-Sense
Diensten Dog Sense Werkwijze Dog-Sense
Nieuws Dog-Sense
Home Diensten Werkwijze ContactWelkom
Dagelijks verliezen cliënten binnen de maatschappelijke zorg hun huisdier omdat zij voor onbepaalde tijd worden opgenomen en een commerciële dierenopvang niet kunnen betalen. Daarnaast verliezen enkele cliënten, met name binnen de psychische gezondheidszorg, hun huisdier omdat zij soms door personeel van commerciële dierenopvang onbegrepen worden, met alle gevolgen van dien. Verdriet, bedreiging maar ook agressie zien we dan helaas onnodig binnen deze commerciële dierenopvang.
Het verlies van een huisdier heeft grote gevolgen
voor het herstel van de cliënt en is van invloed op het welzijn van de dieren. Talloze dieren komen onterecht zonder eigenaar te zitten en worden in dierenasiels opgenomen om vervolgens weer te worden herplaatst, hetgeen ook onnodige kosten voor dierenasiels,  gemeenten, dierenbescherming en andere betrokken organisaties met zich meebrengt.
Om die reden is in 2005 Dog Sense opgericht. Dog Sense realiseert, beheert en exploiteert betaalbare dierenpensions binnen de maatschappelijke zorg. Deze dierenpensions bieden opvang voor de honden en katten van cli
ënten die een tijdelijke opname binnen de maatschappelijke zorg behoeven, zoals psychiatrische zorg, daklozen opvang, verpleeghuis, ziekenhuis, detentie, etc.
De cli
ënten kunnen tijdens hun opname binnen de zorg hun eigen dieren in het dierenpension bezoeken. We zien dat dit het herstel van de cliënten bespoedigd en goed is voor het welzijn van de dieren. De dieren ervaren het verblijf als een 'tweede huis' en dat is exact wat we willen bereiken.

Daarnaast biedt een dierenpension werkgelegenheid en cursussen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is de strategie geconformeerd aan de Participatie Wet die in 2015 is ingetreden.
© 2005 Dog-Sense / Disclaimer